Modele dyskryminacyjne co to

[1] M. Sukiennik, zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do oceny Stanu finansowego Przedsiębiorstw, Krakowska Konfederacja Młodych Uczonych, Kraków 2007, p. 494. [2] E. Mączyńska, E. Zawadzki, Dyskryminacyjne MODELE predykcji bankructwa Przedsiębiorstw, Ekonomista 2006, Nr 2, s. 7. [3] M. Sukiennik, zastosowanie analizy dyskryminacyjnej do oceny Stanu finansowego Przedsiębiorstw, Krakowska Konfederacja Młodych Uczonych, Kraków 2007, p. 494. [4] E. Nowak, analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa 2014, p. 267; 281.0, 7732059 – (0, 0856425 x G1) + (0, 0007747 x G2) + (0, 9220985 x G3) + (0, 6535995 x G4) – (0, 594687 x G5) obliczone na podstawie sprawozdań gruntu Wskaźniki mnoży się przez Wagi, un sumuje Następnie.

Suma sześciu wskaźników ważonych (W) wyznacza ocenę Przedsiębiorstwa. Skala Ocen kondycji Przedsiębiorstwa présente się następująco: Progi ostrożnościowe: la 1, 23 zagrożone upadłością, 1, 23 – 2, 90 niesklasyfikowane, więcej Jak 2, 9 Dobra kondycja finansowa. Formuły wskaźników oraz ich Wagi przedstawiono w tabeli. Poniżej zostało przedstawionych pięć podstawowych modeli dyskryminacyjnych. Z których Każdy wyróżnia się odmienną podstawą liczenia, przez Co, Wi indywidualne spojrzenie autora modelu na Przedsiębiorstwo. Każdy z Autorów przywiązuje większą wagę do indywidualnie dobranych rodzajów działalności Przedsiębiorstwa. Wynikiem analizy dyskryminacyjnej jest określenie poziomu zagroźenia bankructwem Przedsiębiorstwa, liczony z przedstawionych pięciu modeli dyskryminacyjnych. Autor każdego z przedstawionych modeli zasugerował określone Progi ostrożnościowe, ne których zostały przydzielane punkty negatywne. Przekroczenie pierwszego progu bezpieczeństwa jest punktowane + 1, przekroczenie drugiego progu bezpieczeństwa również + 1. Ostatecznie, Wynik zagroźenia bankructwem Może osiągnąć maksymalny poziom + 10 punktów, CZYLI przekroczenie wszystkich progów bezpieczeństwa, okre przez wszystkich Autorów modeli dyskryminacyjnych.

Wrażliwość dyskryminacyjna przypisana do pewnych rodzajów działalności Przedsiębiorstwa jest różna, co przekłada się na ostateczny poziom zagroźenia bankructwem. Podsumowując Można stwierdzić, iż nie ma jednego je lat modelu oceny zagroźenia Przedsiębiorstwa upadłością. Pomimo różnej podstawy liczenia poziomu zagroźenia bankructwem, wszystkie MODELE wyłapują zagroźenia, skupiając się na diffĂŠrents obszarach działalności w różnym stopniu-ich ogólny tendance pozostaje zbieżny.

Les commentaires sont fermés